پرچم تبلیغاتی چیست؟

در حالت کلی پرچم های تبلیغاتی را به دو دسته پرچم های ایستاده و پرچم های اهتزاز تقسیم بندی می کنند. که در ادامه با میخواهیم با انواع آنها اشنا شویم.

انواع پرچم تبلیغاتی :

پرچم رومیزی : پرچم های رومیزی را به دو صورت مخروطی و یا دو رو ساتن میسازند. اما فرق آنها در چیست؟ در پرچم های سایتن شما میتوانید به صورت دو رو چاپ طرح خود را انجام دهید و از دو طرف هم طرح و شکل چاپ شده بر روی پرچم قابل دیدن است. برای پرچم های رومیزی پایه های متفاوتی در نظر میگیرند. مثلا پایه خورشیدی یا پنجه شیری. که البته این مدل ها بنا به سفارش مشتریان طراحی و ارائه میشود.

برای پرچم های رومیزی مخروطی هم قابلیت چاپ وجود دارد اما فقط در یک سمت این پرچم صورت میگیرد. چرا؟ چون پرچم های مخروطی جمع میشوند و فقط یک طرف پارچه قابل مشاهده است.

پرچم های رومیزی تبلیغاتی میتواند به صورت ریشه دوزی هم باشد. که نوع ریشه دوزی را مشتریان تعیین میکنند. اما این را هم باید در نظر گرفت که پرچم های دو رو ساتن دو مدل ریشه دوزی میشوند: ریشه دوزی های ساده و ریشه دوزی های دوبل اما پرچم های رومیزی مدل مخروطی فقط یک مدل ریشه دوزی دارند آن هم ریشه دوزی معمولی هست.

پرچم تشریفات : پرچم های تشریفات مدل دورو ساتن را می توانیم در دو طرف پارچه عملیات چاپ را انجام دهیم چون پارچه ها جمع نمی شوند وطرح یا همان لوگوی مربوطه را در دو طرف پارچه نشان می دهند. اما پرچم های تشریفات اگر از نوع مخروطی باشند همانند پرچم های رومیزی فقط در یک سمت پارچه می توان عملیات چاپ را انجام داد چون پارچه های آن همانند مخروط جمع می شوند.

پرچم های تشریفات یا همان ایستاده نیز می تواند همانند پرچم های رومیزی با ریشه دوزی باشند اما باید به این توجه کرد که دورو ساتن هم می تواند با ریشه دوزی معمولی و ریشه دوزی دوبل باشند اما پرچم های تشریفات یا ایستاده ی مخروطی فقط می توانند با ریشه دوزی های معمولی سفارش داده شوند.


مطالب مرتبط :
هدیه تبلیغاتی
هدایا تبلیغاتی
هدایای تبلیغاتی